Natur

På Fænø er der efter årtusindskiftet plantet omkring 700.000 træer og buske i over 30 forskellige arter, og alle øens 400 kuperede hektar er i dag fredskov – med en øredøvende stilhed og et usædvanligt rigt dyreliv.